Om Kovland

Kovland (449 inv.) är centralorten i Sättna församling som är en kommundel i nordvästra Sundsvall. Kovland är en ort som traditionellt dominerats av jord- och skogsbruk. Idag pendlar de flesta invånare till arbeten i närliggande Sundsvall eller Timrå. Terrängen är kuperad med inslag av jordbruksmark på slätterna. Genom området flyter Sättnaån som nerströms mynnar ut i Sundsvallsfjärden.

Området består av nybyggda villaområden, flerfamiljshus och äldre bebyggelse i lantlig miljö. Med endast en dryg mil från centrum utgör Kovland en av de närmaste ”förorterna” i Sundsvalls Kommun. Boendemiljön är barnvänlig med ett intensivt föreningsliv, en bra skola och bra övriga kommunikationer. Orten har dessutom en betydande potential för nyetablering av bostäder och småföretag.

I Kovland ligger Vallens Skola som Sundsvalls äldsta skola från 1880. Skolan är en sk. miljöskola och har 186 elever (2005) i åldrar upp till högstadiet.

Övriga orter/byar i Sättna församling som ingår i samlingsnamnet Kovland: Bjärme, Brödlösa, Byn, Flata, Gårdtjärn, Högsjö , Lövsätt, Nordansjö, Norrbäcken, Rösåsen, Solum, Storbränna, Strömås, Tösta, Ytterkovland , Östanå, Överkovland