Start för första etappen av ”nya” väg 86 förbi Kovland

Arbetet med att förbättra väg 86 genom Kovland har påbörjats. Du kan själv påverka genom att skicka in dina synpunkter till Vägverket. Samrådsunderlag är ute på remiss 20 oktober – 10 november 2014 och finns tillgängligt i kommunhuset & på Ica Nära i Kovland. Du kan även titta på underlaget i länken i slutet av detta inlägg.

Vägverket har tagit fram två alternativa vägsträckningar (se bild).
vag86-kovland

Alternativ 1: Ny bil och gång- och cykelbro i befintligt läge
Vägen utformas för 60 km/h med en separerad GC-väg utmed hela sträckan. Bron över Sättnaån byts mot en ny bro i samma läge. Den nya bron byggs tillräckligt bred för att även rymma ny GC-väg. Kurvor och svackor rätas ut något för att nå kraven i VGU för vägar med 60 km/h. Högre hastighet än 60 km/h kan inte nås om vägen är kvar i befintlig sträckning. Utfarten mot Viljansvägen bedöms behöva stängas på grund av att den inte är trafiksäker. Den nya GC-vägen korsar utfarten och motiverar också en stängning. Stängningen av Viljansvägen medför att busshållplatserna i Kovlands centrum bör flyttas till väg 86 eller väg 320.

Alternativ 2: Ny bil och gång- och cykelbro strax öster om befintlig bro
Alternativet innebär att vägen delvis byggs i ny sträckning strax öster om befintlig väg. En ny bil- och GC-bro byggs öster om befintlig bro och plan- och profiljusteringar utförs utmed sträckan. Nysträckningen gör att vägens kurvor kan rätas ut och vägen kan projekteras för 80 km/h. Utfarten mot Viljansvägen bedöms behöva stängas på grund av att den inte är trafiksäker. Den nya GC-vägen korsar utfarten och motiverar också en stängning. Stängningen av Viljansvägen medför att busshållplatserna i Kovlands centrum bör flyttas till väg 86 eller väg
320

Som ni märker så innehåller båda alternativen gång och cykelväg längs med väg 86. Hurra för det! Äntligen!

Anledningen till att denna vägsträckning ska förbättras beror på de problem som finns med vägen:

* Sträckan är mycket olycksdrabbad. Flera dödsolyckor och allvarliga olyckor har inträffat.
* Vägen går utmed Sättnaån och har stora erosions-, bärighets- och stabilitetsproblem.
* Dålig sikt vid utfarter och korsningar. De utfarter och korsningar som finns inom området har bristande trafiksäkerhet med dåliga siktförhållanden i kombination med höga hastigheter.
* Svårt för gående och cyklister att färdas trafiksäkert då utrymme för gående och cyklister saknas. Säkra gångpassager saknas helt samtidigt som trafiken håller en högre genomsnittshastighet än skyltad hastighet.
* Bristande trygghet i boendemiljön kring vägen. Olyckstillbud och risker itrafikmiljön utgör en begränsning för de boende i området. Barn som är beroende av väg 86 som kommunikationsled kan inte röra sig fritt i sitt närområde.

Vägverkets sammanfattning av samrådsunderlaget

Väg 86 har de senaste åren prioriterats hos Trafikverket då sträckan har bristande framkomlighet och trafiksäkerhet. Det aktuella utredningsområdet omfattar den ca 1 km långa sträckan förbi Kovland, från strax söder om korsningen med väg 629 till norr om korsningen med väg 320/631. Sträckan har stora trafiksäkerhetsbrister.

Med utgångspunkt i områdets förutsättningar, de identifierade bristerna och deö vergripande transportpolitiska målen har följande mål formulerats för projektet:

* Förbättrad trafiksäkerhet, både för fordon och oskyddade trafikanter.
* Att medverka till avlastning av väg 631 genom Laggarberg.
* Tryggare och säkrare boendemiljö.
* En väg som utformas med god hänsyn till naturresurser, miljövärden och människors hälsa.

För att uppnå projektmålen föreslås åtgärder som avser att framför allt förbättra trafiksäkerheten och vägstandarden. De åtgärder som kan vara tänkbara är:

* Justeringar av plan- och profilgeometri.
* Korsningsåtgärder.
* Justeringar av utfarter och enstaka kurvor på väg 86 för att skapa säkra
siktförhållanden.
* Omkörningsförbud.
* Åtgärder i vägens sidoområde.
* Bärighetsåtgärder.
* Ny gång- och cykelväg.
* Förbättrad standard på busshållplatser, eventuellt nya busshållplatser

Två alternativa sträckningar utreds, alternativ 1 med vägen kvar i befintlig sträckning och ny bro i befintligt läge och alternativ 2 med vägen delvis i nysträckning och bro i nytt läge.

Ombyggnaden ger positiva effekter på trafiksäkerheten och framkomligheten utmed sträckan, både för fordonstrafikanter och oskyddade trafikanter som med en ny gång- och cykelväg enklare kan röra sig mellan Kovlands norra och södra delar.

Alternativen ger olika miljöeffekter. Det som främst skiljer alternativen åt är en något högre trafiksäkerhet i alternativ 2 och en betydligt mindre påverkan på riksintresset för naturmiljö, Sättnaån, i alternativ 1.

Länkar
Trafikverkets sida om Väg 86, Bergsåker–Kovland, förbi Kovland

Dina synpunkter
Om du har synpunkter så ska dessa skickas till gavle@trafikverket.se eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Mitt, Box 810, 781 28 Borlänge, senast den 11 november 2014. Ange ärendenummer: TRV 2014/79928.

Skördetid i webcamen

Nu är det för en gångs skull lite aktivitet i vår webcam. Som på många andra platser i Kovland så pågår vallskörden för fullt. Om du har du tur så kan du få se en traktor köra förbi. När de flesta av oss har semesterledigt så jobbar traktens bönder för fullt.

skordetid

Vi har även två hästar som betar i hagen som syns närmast i bild. En av hästarna är friesern Iris som i vintras blev mirakulöst räddad ur Selångersån. Hästarna dyker upp i bild lite då och då så håll utkik.

2014-7-1-13-54-52

Full aktivitet i Ånäsparken i sommar

Nu är det högsäsong för aktiviteter i Kovlands största och enda nöjesanläggning – Ånäsparken. På Kovlands IFs hemsida kan du läsa mer om alla evenemang.

anasparken

Bilbingo på tisdagar

Varje vecka under sommaren körs framgångsrika bilbingon på tisdagar, sammanlagt 15 tisdagar. Kring dessa är det full fart, mycket folk i olika åldrar och en glad och trevlig stämning. Grindarna öppnar klockan 18:00 och ”väntbingo” startar klockan 18:45. Ordinarie bilbingo startar klockan 19:00. Servering med trevligt och gott fika att köpa. Lotterier och annat.

Sommardans på torsdagar

Nu på torsdag spelar Zlips. Bilder och mer informations finns på Ånäsparken på Facebook eller här på hemsidan.

dansprogram-anasparken-2014

Söndagsdanser

sondagsdanser

Nytt bostadsområde i Kovland 1964

Det första ”villaområdet” i skogs och jordbruks-samhället Sättna byggdes i Ytterkovland 1964 var ett så kallat ”egnahemsområde”. Området planerades av Sundsvalls kommun och lades ”centralt” strax norr om Kovlands centrum. Mer om Egnahemrörelsen går att läsa på wikipedia.

Egnahemsrörelsen bildades i Sverige under 1800-talets slut för att uppmuntra mindre bemedlade personer – i inledningsfasen främst jordbruksarbetare, småbrukare och lägre tjänstemän – att skaffa sig en egen eller förbättrad bostad i form av ett egnahem.

Se bild från bygget nedan:

20140622_215423
Bild från Sundsvalls tidning

Vägen som går genom detta område idag heter Vålandsvägen och i dagens läge så ligger där fler än de 8 ursprungliga husen. Många minns säkert det gamla postkontoret på Vålandsvägen.

valandsvagen

Så röstade Sättna i EU-valet

Så röstade Sättna i EU-valet 2014.

eu-val-2014

Valdeltagande blev låga 42,7% som är en bit under riksgenomsnittet. Valets vinnare blev Sverigedemokraterna som ökade 10,9% till 14,7%. Valets förlorare blev Junilistan som tappade nästan hela sitt väljarstöd från 9,5% till 0.2%.

Topplistan:
1. Socialdemokraterna 33,8%
2. Centerpartiet 14,9%
3. Sverigedeomkraterna 14,7%

Dansprogram för Ånäsparken sommaren 2014

Den 22’a maj så är det premiär för sommarens danser i Ånäsparken då Blender dimper ner i Kovland. Som tidigare säsonger så kommer de bästa moderna dansbanden till Ånäsparken. Med en sådan fantastisk lineup så borgar det för fantastiska sommarkvällar i vår härliga park.

dansprogram-anasparken-2014

Dansprogram sommaren 2014
22/5 Blender
12/6 Expanders
26/6 Zlips
17/7 Blender
24/7 Umbrella
14/8 Jannez
21/8 Perikles

Mvh
Eskil, dansarrangör

Vallens skola i final i matbranschens Oscar

Vallens skola i Kovland är en finalisterna i Arlas Guldko-tävling, även kallad matbranschens Oscar. Skolan är nominerad i kategorin ”Bästa Matglädjeskola” tillsammans med två andra skolor. Den 7 april får vi veta hur det går, lycka till Vallen!

vallen

VallensSkola620x265

Länkar
http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.6772037-vallens-skola-i-guldko-final
http://www.arla.se/evenemang/guldko/
http://www.arla.se/evenemang/guldko/finalister-2014/vallens-miljoskola/

Motiveringen är följande

Mat tillagad från grunden och nära relationer till eleverna räcker långt. Ända till final i Stockholm. Nu har Vallens miljöskola i Kovland gått till final i Arla Guldko i kategorin Bästa Matglädjeskola. Vinnarna i samtliga kategorier koras vid den stora finalen den 7 april 2014 på Grand Hôtel i Stockholm.

Skolköket var tidigare ett mottagningskök men är sedan två år ett tillagningskök. Nu tillagas all mat från grunden. Stor vikt läggs på kravmärkt och ekologiskt, och olika rätter serveras varje dag, varav en alltid laktovegetarisk, tillsammans med generös salladsbuffé. Samtidigt har svinnet minskat till en minimal nivå.

Varje månad har de två kockarna i köket möte med elevernas matråd. Då provsmakar man, diskuterar och planerar tillsammans. Nya idéer kommer upp, som till exempel en Halloweenbuffé som också genomfördes. I ett växthus bredvid skolan odlar man egna rotfrukter. Alla skolans cirka 200 elever, från förskola till årskurs 6, skolans personal och även föräldrarna är engagerade. Under sommarlovet gör man vattningsschema och alla ställer upp.

– Att bli uppmärksammad genom Arla Guldko-tävlingen ger naturligtvis yrkesstolthet. Men alla kan skapa matglädje. Det handlar mer om fantasi än om pengar. Omtanke kostar inget extra. Vi vill att barnen ska minnas sina skolmåltider med glädje, säger Gunilla Morelius Vesterlund, kock på Vallens miljöskola.

Maten ingår som en del i skolans hela verksamhet. Bland annat så är den egna odlingen i växthuset även med på lektionerna, den tas med som en del i undervisningen.

Kovlandsbönder vinner guldmedalj för förstklassig mjölk

Kjell Bergkvist och Helén Löfblad i Norrbäcken har vunnit guldmedalj för den högkvalitativa mjölk som deras gård levererat under många år. Det är LRF Mjölk som varje år delar ut priset och prisutdelare är självaste kungen. Grattis Kjell & Helén!

http://www.lrf.se/guldmedaljen

http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.6917477-guldmedalj-till-kovland

guldmedaljsplash

Guldmedaljen 2014 delas ut den 17 mars av Kung Carl XVI Gustaf. De 31 mjölkbönder som i år får Guldmedalj har levererat förstklassig mjölk från friska kor under minst 23 år.

Arbetet på mjölkgården är grunden för mjölkprodukternas kvalitet. Guldmedaljen är den högsta utmärkelsen som mejeriföreningarna gemensamt delar ut ”för skicklighet och ansvarskänsla” i arbetet med mjölkkvaliteten. Mjölkbönderna får utmärkelser i form av diplom, plaketter och slutligen, efter 23 år, Guldmedalj. En förnämlig prestation!

För att dagens och morgondagens konsumenter ska känna trygghet och ha tillgång till goda och nyttiga mejeriprodukter måste arbetet i hela kedjan från ko till konsument kvalitetssäkras. Arbetet på mjölkgården är basen för kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbetet på gården omfattar till exempel foderproduktion, djuromsorg och miljöarbete och sträcker sig betydligt längre än att bara följa lagar och förordningar. Det är den eller de personer som har det direkta ansvaret för mjölkning, disk- och djurskötsel som belönas. I många fall är det man och hustru som tillsammans är ansvariga.

De första Guldmedaljerna delades ut 1958 av den nuvarande Kungens farfar, Gustaf VI Adolf. Traditionen har fortsatt och nu är det Kung Carl XVI Gustaf som överlämnar medaljerna på Svenska Läkaresällskapet.

För att kvalificera sig för Guldmedaljen krävs att man har klarat av att leverera förstklassig mjölk från friska kor under minst 23 år. Det betyder bland annat 16 800 mjölkningstillfällen och att cirka 1 500 provtagningar har gjorts på gården.